Fotografie Karin Donk
Header 1

Fotografie Karin Donk

Fotografie Karin Donk is het fotografiebedrijf van Karin de Heer-Donk. In mijn fotostudio aan huis in Leeuwarden kan ik een prachtige fotoshoot verzorgen voor jouw kinderen, huisdieren of natuurlijk voor jezelf. Ook een shoot in de buitenlucht is (mits het weer een beetje mee wil werken natuurlijk) altijd een leuke uitdaging en geeft weer allerlei nieuwe mogelijkheden voor mooie plaatjes. Daarnaast kan ik met mijn mobiele fotostudio naar je toe komen om een fotoshoot in je eigen woning te verzorgen.

Heb je interesse in een fotoshoot? Neem geheel vrijblijvend contact met me op dan overleg ik graag over jouw specifieke wensen en alle mogelijkheden.

Mijn werkwijze

Je kunt bij mij kiezen voor een shoot bij mij in de studio, maar ook bij je thuis of juist in de buitenlucht.

Als je bij mij thuis komt staat de studio al opgebouwd. In overleg kan daarbij voor een bepaald thema worden gekozen. Hiervoor kun je zelf accessoires meebrengen, of gebruik maken van mijn immer groeiende verzameling. Denk hierbij aan thema’s als herfst, kerst, Halloween, of bijvoorbeeld de favoriete sport of hobby van je hond.

Als ik bij je thuis kom heb ik wat tijd en ruimte nodig om mijn studio op te bouwen. Ik heb een ruimte van 3 meter breed en minimaal 3 meter lang nodig. Het is namelijk handig als ik voldoende afstand kan nemen om mooie foto’s te maken. Het is daarnaast ook heel fijn als de ruimte waarin ik ga werken enigszins donker gemaakt kan worden.

Bij een shoot in de buitenlucht zijn we afhankelijk van het weer. Ik kom op de gewenste locatie om mooie foto’s te maken van bijvoorbeeld je hond of paard. De shoot duurt meestal een uur tot anderhalf uur. Over het algemeen heb ik dan voldoende foto’s en is het ook wel genoeg geweest voor het fotomodel zelf.

Binnen enkele dagen krijg je van mij de foto’s in klein formaat digitaal aangeleverd. Vervolgens kun je kiezen welke foto’s je graag wilt bestellen.

Wie ben ik?

Ik ben Karin, en woon als echte import-Fries in het mooie Leeuwarden.

Zowel fotografie als dieren spelen in mijn leven een grote rol. En vooral de combinatie van deze twee passies heb ik altijd erg leuk gevonden. Van jongs af aan heb ik huisdieren gehad en maakte ik graag foto's van hen.

Het vastleggen van de persoonlijkheid en het karakter van een dier vind ik het leukste aan dierenfotografie. Een foto is voor mij pas echt goed gelukt als de eigenaren aangeven dat hun dier zo treffend is vastgelegd en de foto daardoor meer wordt dan een plaatje.

Tarieven

Hier vind je alle tarieven voor fotoshoots en afdrukken van Fotografie Karin Donk.

Fotoshoot bij mij

 • Maximaal 2 huisdieren
 • 6 Bestanden op hoge resolutie
 • Extra huisdier €10,00 per dier
 • Extra foto’s €10,00 extra per stuk
 • Extra achtergrondkleuren €20,00 p/s
 • Prijs: € 95,-
Meer informatie

Fotoshoot bij u

 • Maximaal 2 huisdieren
 • 6 Bestanden op hoge resolutie
 • Extra huisdier €10,00 per dier
 • Extra foto’s €10,00 extra per stuk
 • Extra achtergrondkleuren €20,00 p/s
 • Prijs: € 95,-
Meer informatie

Combishoot

 • Maximaal 2 huisdieren
 • 10 Bestanden op hoge resolutie
 • Extra huisdier €10,00 per dier
 • Extra foto’s €10,00 extra per stuk
 • Extra achtergrondkleuren €20,00 p/s
 • Prijs: € 135,-
Meer informatie

Afdrukken

Uiteraard kunt u ook bij mij afdrukken en andere fotoproducten bestellen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Evenementen

Naast fotoshoots voor individuele huisdieren kunt u mij ook inhuren als fotograaf bij uw evenementen, zoals hoopers en behendigheidswedstrijden voor honden. Wilt u graag weten wat hiervoor de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met me op.

Contact

Momenteel neem ik geen nieuwe opdrachten aan.

Op de gegevens die ik verwerk via deze website is mijn privacyverklaring van toepassing.

Sluiten

Privacyverklaring

Laatste update: 3 juli 2018

Gegevens over deze website en de bijbehorende privacyverklaring

Fotografie Karin Donk, gevestigd aan Dennenstraat 61, 8924 CG Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Fotografie Karin Donk

Dennenstraat 61

8924 CG Leeuwarden

06 101 800 70

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotografie Karin Donk verwerkt via deze website persoonsgegevens over u, doordat u deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contact- of offerteformulier, of bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail naar ons.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw voornaam en achternaam

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer (optioneel)

Adresgegevens (voor het opmaken van een offerte en/of factuur)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotografie Karin Donk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Fotografie Karin Donk verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen e-mailen of bellen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld voor het tot stand doen komen van een opdracht of de uitvoering daarvan.

Tevens bewaren we uw gegevens (zoals factuur- en adresgegevens) bij het tot stand komen van een opdracht voor de wettelijke bewaartermijn die hiervoor staat.

Hoe lang we gegevens bewaren

Fotografie Karin Donk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is drie maanden wanneer er geen opdracht is voortgekomen uit het contact met u. Wanneer er wel een opdracht is verstrekt bewaren we hiervan alle wettelijk vereiste gegevens voor de daarvoor verplichte bewaartermijn in onze administratie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karindonk.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Delen met anderen

Fotografie Karin Donk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotografie Karin Donk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotografie Karin Donk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@karindonk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fotografie Karin Donk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Fotografie Karin Donk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@karindonk.nl

Sluiten
Sluiten

Disclaimer

Laatste update: 3 juli 2018

Fotografie Karin Donk (Kamer van Koophandel: 57000107), hierna te noemen Fotografie Karin Donk, verleent u hierbij toegang tot https://bruidsfotografiekarindonk.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Fotografie Karin Donk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Fotografie Karin Donk spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fotografie Karin Donk. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fotografie Karin Donk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fotografie Karin Donk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fotografie Karin Donk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bovenaan deze pagina kunt u zien wanneer de disclaimer voor het laatst is gewijzigd.

Sluiten
Sluiten

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Fotografie Karin Donk zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is hieronder te bekijken.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers

Piet Heinkade 181-K

1019 HC Amsterdam

© DuPho. Augustus 2016

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

Sluiten